wypełnij formularz
    odezwiemy się do ciebie

    Ebrains Sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000891849, NIP 7792525181, wysokość kapitału zakładowego 5000,00 złotych.